Language: SK | EN
Dear visitor,

our company was operating from 12.7.1993 till 29.6.2018 under the license of Creditreform.

Starting from 29.6.2018,
our new company name is Crefoport s.r.o.
Vážený zákazník,

naša spoločnosť prevádzkovala svoju činnosť od 12.7.1993
do 29.6.2018 pod licenciou značky Creditreform, s.r.o..

Počnúc dňom 29.6.2018,
nové meno našej spoločnosti je Crefoport s.r.o.